proč Termovize

Princip Termovize je známý již několik let. Z počátku využívám hlavně armádou a záchrannými složkami.

S neustále rostoucími cenami za energie přišla nutnost stavět stavby s pořád vyššími nároky na tepelnou izolaci. Termovize je tak ideální prostředek na odhalení tepelných mostů a neodborně, či nepřesně provedených izolací a hlavně v komplikovaných detailech stavby. Termovizní snímky nám tak pomáhají odhalit místa kde nám ze stavby unikají peníze ve formě tepla.
S rozmachem podlahového vytápění má termovize obrovský význam při odhalování poruch, případně nedůkladně instalovaných rozvodů. Termovizní snímek nás tak informuje o rozložení teploty na povrchu.

V průmyslu má termovize význam v preventivní údržbě. Umožňuje zjistit stav elektrických zařízení, tepelné přetížení svorek a spojů, přehřívání ložisek elektromotorů. Termovize rovněž umožňuje zjištění úniku teplé vody nebo páry z dálkových potrubí. Měření za pomoci termovize je nedestruktivní metodou, bez nutnosti odstávky provozovaných zařízení.
Pro provádění termovizních průzkumů v průmyslu Vám doporučujeme firmu Jelmark s.r.o. .