Protokol

Neprodáváme obrázky, ale kvalitní výstup!

Zpracujeme Vám protokol o měření, na základě kterého budete seznámeni s nejslabšími místy Vaší stavby, případně s vadami v konstrukci.

- můžete například reklamovat vady provedení stavby vůči stavební firmě
- zajistit nejslabší místa proti tepelným ztrátám
atd.