Termovize v průmyslu

Pro provádění termovizního měření v oblasti průmyslu Vám doporučujeme kontaktovat nás na kontaktech uvedených zde: Jelmark s.r.o.

Nabízíme:

- termovizní měření rozvoden VVN,VN a NN
- termovizní měření transformátorů, elektromotorů a generátorů
- termovizní měření ložiskových domků
- termovizní měření potrubí s rizikem zanášení sedimenty
- termovizní měření horkovodních a parovodních potrubí